Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 7

# Tên linh kiện Giá Bảo hành
1 Thay Mặt kính iPhone 7 Cao Cấp 250.000 ₫ 12 Tháng
2 Thay Mặt kính iPhone 7 Zin 400.000 ₫ 12 Tháng